Medlemskab

Tandlæger og andet sundhedspersonale med interesse for pædodonti og børnetandpleje kan blive medlem af Dansk Pædodontisk Selskab (DPS).

Årskontingentet er på 350 kroner.

Indmeldelse sker til ved at udfylde tilmeldingsblanketten.

Velkommen til
Dansk Pædodontisk Selskab

Dansk Pædodontisk Selskab samler tandlæger og andre med interesse for pædodonti og børnetandpleje. Selskabets formål er bl.a. at arbejde for pædodontiens udvikling og praktiske anvendelse.Invitation til efterårskursusDet bliver en mere og mere hyppig hændelse at møde børn og unge i tandklinikken, som oplyser, at de har en neuropsykiatrisk diagnose.
Dansk Pædodontisk Selskab (DPS) har besluttet sig for i det kommende år at sætte fokus på dette emne, bl.a. gennem nedsættelsen af en arbejdsgruppe.
Arbejdet kommer til at foregå i 2 delgruppearbejder.
Den ene gruppe kommer til at beskæftige sig med ’Tandbehandling af børn og unge med udvalgte neuropsykiatriske tilstande, specielt med henblik på et samtidigt behov for sedation og eventuelt generel anæstesi’.
Denne arbejdsgruppe er allerede dannet og består i øjeblikket af en børnelæge, 3 tandlæger og en bibliotekar. Det er hensigten også at involvere en anæstesiolog.
Den anden gruppe er endnu ikke nedsat, men interesserede vil kunne henvende sig til Hanne Gaard, sekretær for DPS (e-mail:hgaa@sund.ku.dk). Gruppen vil blive nedsat efter først til mølle-princippet og vil bestå af omkring 8 medlemmer. Emnet for denne gruppers arbejde er ’Tandbehandling af børn med neuropsykiatriske tilstande – hvad skal behandlerteamet være særlig opmærksom på og kræves der en særlig tilgang og strategi i tandbehandlingsarbejdet?’

10 års symposium


Odontologisk Landsdels- og Videncenter ved hhv. Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital afholder i fællesskab et 10 års symposium fredag den 11. januar 2013 i Odense.

Symposiets temaer De sjældent forekommende sygdomme kan bidrage til øget indsigt i almengyldige medicinske og odontologiske forhold. Viden om diagnostik og behandling af de sjældne tilstande kan derfor være til nytte for alle tandlæger, uanset arbejdsområde eller speciale.

Forelæsere
Professorerne Flemming Skovby, Inger Kjær, Dorte Haubek, Sven Kreiborg og Flemming Isidor. Klinikcheferne Birgitta Bergendal og Thomas Kofod. Afdelingstandlægerne Gro Haukali, Tine Hjorth og Peter Nørlinger. Bestyrelsesmedlem Karen Olesen. Overtandlægerne Jette Daugaard-Jensen og Hans Gjørup

Info og tilmelding
Følg dette link:
Odontologiske Videncentre 10 års symposium

Venlig hilsen

Jette Daugaard-Jensen
Centerleder, overtandlæge
Odontologisk Videncenter, Rigshospitalet
e-mail: jette.daugaard-jensen@regionh.dk
Tlf 3545 4405

Hans Gjørup
Centerleder, specialtandlæge i ortodonti
Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Kæbekirurgisk afd.
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
Tlf 7846 2885
Direkte 7846 2836
hangjo@rm.dk
www.odontviden.auh.dk


Læs foreningens Vedtægter her.